Meni
Zatvoriti meni

Garancija

Vozila marke Volkswagen kupljena kod ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca privrednog društva Porsche SCG d.o.o. Beograd imaju garanciju na ispravnost u trajanju od 1 (jedne) godine ili do pređenih 10.000 km (u daljem tekstu: osnovna garancija), kao i dodatnu garanciju u naredne 4 (četiri) godine nakon prestanka osnovne garancije ili do pređenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve dve godine), u zavisnosti od toga koji uslov pre nastupi. Garantni rok počinje da teče danom isporuke odnosno primopredaje vozila prvom kupcu od strane importera ili ovlašćenog dilera ili od datuma prve registracije vozila, koji god od ova dva događaja pre nastupi.

Garancija obuhvata, opravku utvrđenih neispravnosti ili, zamenu delova/sklopova u kvaru, prema proceni ovlašćenog servisa. Isključuje se obaveza zamene delova / sklopova za koje se proceni da se mogu popraviti. Zamenjeni delovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva davalac garancije, odnosno ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva garancija ne naplaćuju se kupcu. Garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala.

Da bi garancija važila u pomenutom periodu, kupac je dužan da:      

 • se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana (servisna knjižica);
 • sve popravke, kao i redovno održavanje izvodi isključivo u ovlašćenim servisima, uz unos u digitalni servisni plan;
 • sve servisne radove izvodi po dinamici datoj u Servisnom planu i da se pri tom koriste isključivo originalni rezervni delovi i od proizvođača odobrena sredstva u skladu sa procedurama koje propisuje proizvođač;
 • obavesti davaoca garancije, odnosno ovlašćenog dilera o potrebi otklanjanja oštećenja, koja su pokrivena garancijom, neposredno po otkrivanju istih;
 • naknadno opremanje vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe mora da bude obavljeno u ovlašćenom servisu za vozila marke Volkswagen;
 • sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima koja prethodno odobrava generalni uvoznik mora da bude obavljeno u ovlašćenim servisima. 

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posledica:  

 • dejstva spoljnih uticaja (poplava, grom, grad, zemljotres, štete od nezgode i sl.);    
 • specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi i sl.);  
 • prirodnog trošenja komponenti vozila (pneumatici, kočne pločice, kočni diskovi, svećice, amortizeri, filteri, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, metlice brisača i sl.) ili prirodnog habanja vozila koje je uslovljeno normalnim dejstvom starenja vozila a ne nedostatkom u materijalu ili izradi;
 • ugradnje delova u vozilo koje nije odobrio proizvođač odnosno generalni uvoznik ili koji su izmenjeni na vozilu  na način koji nije odobren od strane proizvođača ili generalnog uvoznika (npr, tuning);
 • ugradnje / promena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača ili nadgradnje trećih lica, dodatne opreme ili proširenja, kao i nedostaci vozila koja su njima uzrokovani, uključujući svu dodatnu opremu koja nije instalirana ili isporučena na vozilu na mestu originalne proizvodnje;
 • nepropisno rukovanje ili prekomerna upotreba (kao što su trke ili prekomerno punjenje) ili korišćenje vozila suprotno nameni (u motornom sportu i sl.);
 • opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za upotrebu;
 • upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koja ne zadovoljavaju od strane proizvođača propisan kvalitet ili se ne koriste shodno nameni i Uputstvu za upotrebu;
 • nepoštovanja instrukcija u vezi sa održavanjem, postupanjem ili brigom o vozilu (npr. Uputstva za upotrebu vozila, Servisnog plana koje je definisao proizvođač odnosno dinamike održavanja u skladu sa Servisnim planom;
 • nepropisnog održavanja, nepropisne popravke ili nebrige od strane kupca ili trećeg lica;
 • propusta kupca da odmah po otkrivanju prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka uprkos pozivu davaoca garancije ili ovlašćenog servisa da to učini.

Garancijsko pravo kupac može ostvariti kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača/importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine.               

U slučaju eventualne reklamacije u periodu 3.‑5. godine važenja dodatne garancije van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore, potrebno je da kupac o tome bez odlaganja obavesti ovlašćeni servis koji je vlasnik poslednjeg pečata u servisnoj knjižici. Refundacija troškova popravke je moguća samo kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore, na osnovu prethodno dostavljene kompletne dokumentacije o popravci kod ovlašćenog servisa za vozila marke Volkswagen van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore i ukoliko su zadovoljeni svi ostali preduslovi za ostvarivanje garantnih prava, a na osnovu garantnog lista.

Garancija ne pokriva besplatne ili naplative digitalne usluge koje se naknadno aktiviraju preko davaoca garancije pomoću digitalnih interfejsa.

Za ispravnost visokonaponske baterije u BEV vozilima (Baterijsko električno vozilo) i PHEV vozilima (Plug-in Hibrid električno vozilo) zbog nedostataka u materijalu ili fabričkoj ugradnji, garancija važi 8 (osam) godina od dana isporuke vozila ili do pređenih 160.000 km (u zavisnosti od toga šta pre prvo nastupi). Postepeno smanjenje kapaciteta visokonaponske baterije u toku garantnog perioda je normalna karakteristika baterije i ne predstavlja nedostatak koji je pokriven garancijom, pod uslovom da ta vrednost ne padne ispod 70% korisnog kapaciteta baterije. Garancija za visokonaponsku bateriju ne važi ni u slučajevima kada je nedostatak prouzrokovan nepravilnim korišćenjem, rukovanjem ili održavanjem baterije. Ovo se posebno odnosi na punjenje baterije.

Ova garancija ne isključuje, niti utiče na prava koja su kupcu garantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

Garantni list prilaže se uz Servisni plan (servisna knjižica) i njegov je sastavni deo.

Napomena: Detaljnije informacije u vezi sa garancijom možete dobiti od vašeg ovlašćenog Volkswagen dilera!

 

Hoppla!
Ihr Browser scheint nicht aktuell zu sein. Eventuell funktioniert unsere Webseite nicht optimal. Die meisten Browser (nicht jedoch MS Internet Explorer 11 & älter) funktionieren dennoch problemlos.

Wir empfehlen Ihnen ein Update Ihres Webbrowsers!
Die jeweils neueste Version kann überall im Internet ein gutes Erlebnis sicherstellen.

Danke für Ihren Besuch und viel Spaß,
Ihr Volkswagen Team