Bočna zaštita¹

Nadgledanje bokova vozila i vizuelno zvučna upozorenja na kritična približavanja zidovima, preprekama ili pješacima.

¹Dodatna oprema

Podrška za prikolice "Trailer Assist"¹

Kada se aktivira blokira kočnice u većem intervalu i na većoj razdaljini stvarajući klin koji značajno smanjuje kočioni put. Bezbjednost je značajno povećana.

¹Dodatna oprema

Parking podrška¹

Zvučna upozorenja na kritična približavanja vozilu koje se nalazi iza prilikom parkiranja unazad. Ukoliko vozač ne reaguje sistem može samostalno da aktira kočenje.

¹Dodatna oprema

Parking asistent "Park Assist"¹

Paralelno i poprečno parkiranje može se obaviti putem sistema koji će upravljati vozilo dok vozaču ostaju komande ubrzanja, kvačila i kočnice.

¹Dodatna oprema

Asistent za kolovozne trake "Lane Assist"¹ ²

Kada vozilo iznenada napusti kolovoznu traku sistem zvukom i vizuelnim prikazom na komandnoj tabli upozorava vozača.

¹ Dodatna oprema
² U granicama mogućnosti sistema

Automatska regulacija rastojanja ACC¹ ²

Sistem automatski održava zadato rastojanje do vozila ispred, regulacijom brzine. Zadata brzina neće biti prekoračena. Sadrži elemente sistema "Front Assist".

¹ Dodatna oprema
² IU granicama mogućnosti sistema

Sistem nadzora ispred vozila "Front Assist" funkcijom nužnog kočenja u gradu¹ ² ³

Radarski sistem pomaže kod smanjenja kočionog puta u kritičnim situacijama. Zvučno i vizuelno upozoravanje kao dodatni pritisak na kočnice u kritičnim situacijama.

¹ Dodatna oprema
² U granicama mogućnosti sistema
³ Do 30 km/h.

"Side Assist"¹ ²

Sistem upozorava ukoliko se prilikom promene kolovozne trake iza vozila u slijepom uglu nalazi drugo vozilo.

¹ Dodatna oprema
² U granicama mogućnosti sistema

Bočni vjetar - asistent¹

Kao dio elektronskog progtrama stabilnosti, sistem vrši korekciju kočenjem u slučaju jakih udara vjetra sa bočnih strana.

¹ Samo za zatvorene karoserije

Elektromehanička servo kontrola

Kontrola u zavsnosti od brzine sa aktivnom reaktivacijom za veoma precizno upravljanje.  Sistem koji ranije nije bio u upotrebi u privrednim vozilima.

Kočenje prilikom višestrukog naletanja

Nakon sudara aktivira se kočenje za izbegavanje višestrukog naletanja. Vozilo usporava do brzine od 10 km/h. Vozač u svakom momentu može preuzeti kontrolu.

U granicama mogućnosti sistema

Elektronski program stabilnosti

Elektronski program stabilnosti detektuje kritične situacije i preventivno reaguje korekcijom putanje vozila. U slučaju podupravljanja ESP vrši korekciju i u isto vrijeme redukuje rad motora dok se vozilo ponovo ne stabilizuje.

U granicama mogućnosti sistema

Close
Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi